Σταθερά

Σταθερά

Πρόκειται για οικονομικά κολωνάκια που μπορούν να βιδωθούν εύκολα στο σημείο όπου χρειαζόμαστε ένα μόνιμο εμπόδιο ή διαχωριστικό.

Τα σταθερά μεταλλικά κολωνάκια είναι δικής μας εισαγωγής και εισάγουμε, σε τακτική βάση, σημαντικές ποσότητες. Εξυπηρετούμε πελάτες τόσο χονδρικής όσο και λιανικής.

Δεν μπορούμε να βρούμε προϊόντα που να ταιριάζουν στην επιλογή.